Informacja o zmianie Regulaminu Surge Polonia z o.o. z dnia 02.03.2017

Informujemy, iż z dniem 23 lutego 2017 r. zmieni się Regulamin sklepu internetowego SURGE POLONIA. Nowy Regulamin dostępny jest pod adresem https://surgepolonia.pl/REGULAMIN-obowiazujacy-od-16-03-2017-r-cterms-pol-59.html bądź można go pobrać w formacie pdf. tutaj tutaj. Zmiana numeracji Regulaminu dokonana na skutek wprowadzenia poniższych zmian, nie wpływa na dotychczasowe jego postanowienia.


Od 16.03.2017 r. zmieniają się następujące postanowienia Regulaminu:


 1. W § I wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

   „3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.surgepolonia.pl, prowadzony jest przez SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 19-23, NIP: 8943057176, REGON: 022525004, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, o kapitale zakładowym w wysokości 163 997,90 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 90/00).
   Dane kontaktowe:
   Surge Polonia Sp. z o.o. ,
   ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław
   790 239 474

   Podmiotem upoważnionym do odbioru płatności za produkty nabywane w Sklepie internetowym, na podstawie odrębnych uregulowań, pozostaje ARMP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach”;

  2. Ustęp 4 pkt h otrzymuje brzmienie:

   „h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SURGE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 19-23, NIP: 8943057176, REGON: 022525004, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528823, o kapitale zakładowym w wysokości 163 997,90 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 90/00), a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, z tytułu której do odbioru płatności za Towary i Towary Pre-paid upoważniona jest ARMP Investment sp. z o.o. ;”

 2. W § V wprowadza się następujące zmiany:

  1. po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

   „4. Podmiotem upoważnionym do odbioru płatności w ramach obsługi płatności przez systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych pozostaje ARMP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.”

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel