Informacja o zmianie Regulaminu Surge Polonia z o.o. z dnia 06.11.2016

Informujemy, iż z dniem 22 listopada 2016 r. zmieni się Regulamin sklepu internetowego SURGE POLONIA. Nowy Regulamin dostępny jest pod adresem https://surgepolonia.pl/REGULAMIN-obowiazujacy-od-22-11-2016-r--cterms-pol-53.html, bądź można go pobrać w formacie pdf. tutaj. Zmiany dotyczą klientów hurtowych. Zmianie uległy również dostępne sposoby płatności do dokonania płatności za zakupione towary. Zmiana numeracji Regulaminu dokonana na skutek wprowadzenia poniższych zmian, nie wpływa na dotychczasowe jego postanowienia.


Od 22.11.2016 r. zmieniają się następujące postanowienia Regulaminu:


 1. Skreśla się § I pkt 4 lit. b w brzmieniu:

  „b. Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia hurtowego w ramach Sklepu internetowego SUREG POLONIA bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego konieczne jest poinformowanie SURGE POLONIA drogą elektroniczną na adres biuro@surgepolonia.pl o chęci uzyskania statusu Klienta hurtowego. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie internetowym www.surgepolonia.pl. W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w Sklepie internetowym www.surgepolonia.pl Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany poziomu cen towarów z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie internetowym www.surgepolonia.pl. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;”.

 2. Skreśla się § I pkt 4 po lit. m w brzmieniu:

  „m. Zamówienie hurtowe – oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych). Towary nabyte w ramach Zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom i wymianom. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Zamówień hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Zamówień;”.

 3. Skreśla się § III pkt 5 i 6 w brzmieniu:

  „5. Minimalne Zamówienie hurtowe, które będzie przyjęte do realizacji przez SURGE POLONIA wynosi 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych).
  6. Zamówienia hurtowe powyżej 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) wymagają przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.”.

 4. Skreśla się § V pkt 2 lit. a i b w brzmieniu:

  „a. Klient DETALICZNY: przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni WBK, Oddział we Wrocławiu: 28 1090 2398 0000 0001 2948 4863,
  Dane do przelewu:
  SURGE POLONIA Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 19-23
  50-424 Wrocław;
  b. Klient HURTOWY: przelewem na numer konta bankowego Bank Zachodni WBK, Oddział we Wrocławiu: 25 1090 2398 0000 0001 2601 7749,
  Dane do przelewu:
  SURGE POLONIA Sp. z o.o.
  ul. Północna 15-19
  50-105 Wrocław;”,

 5. Skreśla się w § V pkt 4 w brzmieniu:

  "Klient hurtowy winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie:
  1. przy pierwszych dwóch zamówieniach hurtowych – w formie przedpłaty za towar;
  2. od 3 do 10 zamówień – SURGE POLONIA wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (7 dni);
  3. od 11 zamówienia – na wniosek Klienta hurtowego SURGE POLONIA wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (14 dni), jeśli wcześniejsze faktury były opłacane terminowo;
  4. w przypadku nieopłacenia faktur, o których mowa w lit. b i c w terminie, zostanie zastosowany ponownie system przedpłaty za towar;
  Postanowienia określone w niniejszym punkcie nie mają zastosowania, jeśli Zamówienie hurtowe opiewa na kwotę powyżej 30 000,00 zł.".


Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel