Informacja o zmianie Regulaminu Surge Polonia z o.o. z dnia 26.12.2016

Informujemy, iż z dniem 10 stycznia 2017 r. zmieni się Regulamin sklepu internetowego SURGE POLONIA. Nowy Regulamin dostępny jest pod adresem http://surgepolonia.pl/REGULAMIN-obowiazujacy-od-10-01-2017-r--cterms-pol-56.html bądź można go pobrać w formacie pdf. tutaj. Zmiany dotyczą klientów będących Konsumentami. Zmiana polega na wskazaniu danych kontaktowych do organów uprawnionych do przeprowadzania postępowania w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz wyrażeniu przez SURGE POLONIA zgody na skorzystanie z tych metod. Zmiana numeracji Regulaminu dokonana na skutek wprowadzenia poniższych zmian, nie wpływa na dotychczasowe jego postanowienia.


Od 10.01.2017 r. zmieniają się następujące postanowienia Regulaminu:


W § IX wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Dolnośląskiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2246), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym SURGE POLONIA wyraża zgodę.”;

  2. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

    „4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.”


Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel