Informacja o zmianie Regulaminu Surge Polonia z o.o. z dnia 28.10.2015

Informujemy, iż z dniem 12 listopada 2015 r. zmieni się Regulamin sklepu internetowego SURGE POLONIA. Nowy Regulamin dostępny jest pod adresem http://surgepolonia.pl/REGULAMIN-obowiazujacy-od-12-11-2015-r--cterms-pol-45.html, bądź można go pobrać w formacie pdf. tutaj. Zmiany dotyczą wyłącznie klientów hurtowych. Zmiana numeracji Regulaminu dokonana na skutek wprowadzenia poniższych zmian, nie wpływa na dotychczasowe jego postanowienia.


Od 12.11.2015 r. zmieniają się następujące postanowienia Regulaminu:

 1. W § I pkt 4 po lit. a dodano lit. b) w brzmieniu:

  „b) Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia hurtowego w ramach Sklepu internetowego SUREG POLONIA bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego konieczne jest poinformowanie SURGE POLONIA drogą elektroniczną na adres biuro@surgepolonia.pl o chęci uzyskania statusu Klienta hurtowego. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie internetowym www.surgepolonia.pl. W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w Sklepie internetowym www.surgepolonia.pl Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany poziomu cen towarów z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie internetowym www.surgepolonia.pl. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów;”.

 2. W § I pkt 4 po lit. l dodano lit. m) w brzmieniu:

 3. "m) Zamówienie hurtowe – oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych). Towary nabyte w ramach Zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom i wymianom. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Zamówień hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Zamówień;”.

 4. W § III po pkt 4 dodano pkt 5 i pkt 6 w brzmieniu:

 5. "5. Minimalne Zamówienie hurtowe, które będzie przyjęte do realizacji przez SURGE POLONIA wynosi 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych).
  6. Zamówienia hurtowe powyżej 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) wymagają przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.”.

 6. W § V po pkt 3 dodano pkt 4 w brzmieniu:

 7. „4. Klient hurtowy winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie:
  a) przy pierwszych dwóch zamówieniach hurtowych – w formie przedpłaty za towar;
  b) od 3 do 10 zamówień – SURGE POLONIA wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (7 dni);
  c) od 11 zamówienia – na wniosek Klienta hurtowego SURGE POLONIA wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (14 dni), jeśli wcześniejsze faktury były opłacane terminowo;
  d) w przypadku nieopłacenia faktur, o których mowa w lit. b i c w terminie, zostanie zastosowany ponownie system przedpłaty za towar.
  Postanowienia określone w niniejszym punkcie nie mają zastosowania, jeśli Zamówienie hurtowe opiewa na kwotę powyżej 30 000,00 zł.”.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel